Nieuwsbrief 5 Augustus

Beste golfer,

Zoals vermeld zijn we de afgelopen maandag gestart met de werkzaamheden om de toekomstige green van hole 9 te maken en daarnaast ook de nieuwe oefengreen.

Deze werkzaamheden dienen te gebeuren om de ruimte waar de huidige green van hole 8 vrij te maken voor Leefmilieu Brussel die hier voornemens heeft om een speeltuin aan te leggen.

De werkzaamheden voorlopen voorspoedig. Deze week is op de eerste plaats het gebied afgezet en zijn de grote contouren van de greens en de bunkers aangelegd met behulp van een graafmachine en een “shaper”. Deze expert in het aanleggen van greens is overgevlogen uit Engeland en zal er voor zorgen dat we in de toekomst uitdagende greens hebben. Samen met onze architect zullen zij ervoor zorgen dat we in de toekomst een mooie en uitdagende baan kunnen bespelen. Volgende week zal de grindlaag worden aangelegd en ook de drainage en de beregeningsinstallatie. Dit eenmaal gedaan kan begonnen worden met de toplaag en vervolgens zal het gebied ingezaaid worden. Dit alles gebeurt in overleg met de architect, onze consultant en onze hoofdgreenkeeper om ervoor te zorgen dat we een goede kwaliteit van ondergrond creëren waardoor het gras beter bestand is tegen ziektes.

Als de greens eenmaal ingezaaid zijn zullen wij het gebied afzetten met hekken en kunt u hole 8 weer als voorheen spelen. Wij vragen u vriendelijk maar dringend deze zone niet te betreden, zelfs niet om uw bal te pakken!

Ter herhaling vindt u hieronder nogmaals het definitieve plan van de toekomstige 9 holes qualifying baan, die gespeeld kan worden als de greens klaar zijn om bespeeld te worden het volgend jaar.

Daarnaast kunnen wij ook u mededelen dat de werkzaamheden van de kleedkamers van de kleedkamers voltooid zijn. Volgende week dinsdag zal de nieuwe warm water installatie op het gas worden aangesloten en dan is het alleen nog wachten op de goedkeuring van Sibelga. Zodra we nieuws hierover hebben laten wij u weten wanneer de kleedkamers in gebruik kunnen worden genomen.

Met sportieve groet,
Pim Bust, Directeur Brussels Drohme Golf Club