De Brussels Drohme Golf Club

heeft het GEO-certificaat ontvangen!

Beste leden en bezoekers van de Brussels Droh!me Golf Club

De Brussels Droh!me Golf Club heeft het wereldwijd erkende eco-label, GEO Certified®  behaald. Dit label is een erkenning voor onze inzet om de natuur te beschermen, duurzaam te ondernemen en een verschil maken voor de samenleving.

Zoals velen van jullie weten, is de Brussels Droh!me Golf gelegen in een beschermd gebied genaamd Natura 2000.  Enkele zeer oude bomen op de baan en het schitterende woud en de unieke gebouwen maken van onze golfbaan een zeer speciale plaats. De Brussels Droh!me Golf Club, en Droh!me zijn zich zeer bewust van de unieke locatie en wij spannen ons in om een natuur niet te schaden, door middel van natuurlijke en duurzame manieren van onderhoud toe te passen. Zodoende créeren wij een gezonde leefomgeving voor plant, dier en mens.

Iedereen werkzaam bij de Brussels Droh!me Golf Club en Droh!me prijst zich gelukkig te mogen werken in deze omgeving en zal er dus voor zorgdragen om deze omgeving zo goed mogelijk te beschermen. Wij beschouwen dit als onze plicht, niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.

GEO Certified® is een wereldwijde erkinning, beoordeeld door een onafhankelijke toetscommissie en beheerd door GEO (de Golf Environment Organization) een internationale non-profit organisatie, die zich inzet voor de golfindustrie om duurzaamheid binnen te sport te bevorderen.
Wij zijn zeer trots dat wij GEO Certified zijn en behoren tot een select aantal leidende golf clubs. Op dit moment zijn er slechts 4 clubs in België met dit label en we zijn de eerste in de Brussel en omgeving. Het is voor ons een geloofwaardige en fel begeerde erkenning en toont  het belang aan dat we allemaal bij de club hebben om de positieve impact van ons werk dagelijks te maximaliseren.

Enkele van de prestaties van uw club die in het rapport van de onafhankelijke onderzoeks commissie  naar voren komen, zijn onder meer het feit dat onze club geen pesticiden gebruikt voor het onderhoud. Droh! Me heeft ook geïnvesteerd in nieuwe machines die hybride of elektrische apparaten zijn. Ook is het irrigatiesysteem vervangen om minder water te verbruiken om de greens te irrigeren. Wat onze relatie met de lokale gemeenschap betreft, proberen we zoveel mogelijk samen te werken met lokale leveranciers, te werken met lokale scholen en we golflessen te organiseren voor een minimumprijs, zodat iedereen deze fantastische sport kan proberen.
Voor de toekomst zullen de Brusselse Droh!me Golf Club en Droh!me blijven werken om zijn label te behouden. Hiervoor zijn veel acties gepland, zoals bijvoorbeeld de installatie van een wasstraat voor de machines, met regenwater en een gesloten systeem, waardoor het water steeds weer opnieuw gezuiverd wordt.

Voor meer informatie over het duurzaamheidswerk van de Brussels Droh!me Golf Club, inclusief het volledige verificatierapport, kunt u naar de website www.golfenvironment.org gaan.  Voor meer informatie over Droh!me Park, bezoek www.drohme.be

We hopen dat alle spelers en bezoekers ons zullen helpen met onze doelen en ik hoop oprecht dat jullie de prachtige golfbaan en zijn omgeving nog meer waarderen!!

Vriendelijke groeten,

Pim Bust, directeur van de BDGC