Nieuwsbrief 22 februari

Save the date : een belangrijk moment in de geschiedenis van de BDGC!

Zoals aangegeven in onze vorige nieuwsbrief willen wij op passende manier Antony Bacon veel gelukwensen in zijn verdere leven. Het lijkt ons daarom leuk om voor deze zeer speciale gelegenheid een wedstrijd te organiseren, de prijs van Tony Bacon. Deze wedstrijd zal gespeeld worden op zaterdag 1 en zondag 2 april en zal vanaf volgende online staan voor de leden  vanaf 18 maart op Be Golf . De totale opbrengst van de inschrijvingsgelden zal ten goede komen voor een geschikt cadeau voor Antony. Wij hebben inmiddels veel vragen van mensen gekregen die willen bijdragen aan een cadeau. Mensen die een bijdrage willen doen kunnen dit doen op het volgende rekeningnummer BDGC asbl BE03 7360 3329 2484 onder vermelding van “Gift Tony”.

Als u niet kunt deelnemen aan de wedstrijd maar u wil wel graag deelnemen aan de prijsuitreiking en de drink dan is dit natuurlijk mogelijk. Voor de goede organisatie op Be Golf bij de “Tony Bacon Prijs” activiteit voor 16 maart.


Werkzaamheden golfbaan en installaties

De verschillende werkzaamheden aan de golfbaan en de verschillende installaties voorloopt voorspoedig. Op dit moment wordt er gewerkt aan de waterafvoer rondom de gebouwen van de golfbaan (clubhuis, bureau, overkappingen). Verschillende waterputten worden geïnstalleerd waardoor wij dadelijk ook het opgevangen regenwater weer kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de toiletten.

Wat betreft de werkzaamheden aan de baan zullen we hiermee beginnen in de week van 20 maart. Deze werkzaamheden zullen in totaal ongeveer zes weken in beslag nemen, wat inhoudt dat eind april deze werkzaamheden afgerond zullen zijn. Ter herhaling deze werkzaamheden bestaan uit de volgende zaken:

 1. Het aanleggen van nieuwe afslagplaatsen.
 2. Het aanleggen, renoveren of verwijderen van bunkers.
 3. Het vergroten van de waterhindernissen op de huidige hole 1 en 2.
 4. Het planten van nieuwe bomen.

Op het einde van deze werkzaamheden zal het daarna niet lang meer duren voordat we eindelijk de nieuwe baan kunnen gaan bespelen. Nogmaals zijn we ervan overtuigd dat het verlies van de lengte van de golfbaan ruimschoots gecompenseerd wordt door de nieuwe uitdagende greens, de nieuwe of gerenoveerde hindernissen en de nieuwe beplanting.

Naast de golfbaan is er ook nog geïnvesteerd in de oefeninstallaties. De nieuwe oefengreen zal naar alle waarschijnlijkheid rond april, mei in gebruik kunnen worden genomen. En ander groot nieuws is dat we een samenwerking hebben ondertekend met het bedrijf Trackman. Meer hierover zullen wij u vertellen in een volgende nieuwsbrief, maar u kunt alvast hun site bezoeken TRACKMAN


Integratie nieuwe leden

Éen van de doelstellingen voor het jaar 2022 was om de nieuwe leden goed te integreren binnen de club. Volgens statistieken van de golffederatie stopt 50% van de nieuwe golfers binnen de eerste twee jaar met deze fantastische sport. De hoofdreden hiervan is het feit dat men zich niet thuis voelt binnen de club.

Dankzij de hulp van velen vrijwilligers en het team van medewerkers van de Brussels Drohme Golf Club hebben wij in 2022 de volgende acties ondernomen:

 1. Organisatie van wedstrijden voor beginners en nieuwkomers, waaronder de “discovery challenge”
 2. Persoonlijk gesprek met de ambassadeur van de club, Eddy Verhulst. Eddy heeft ongeveer 80 personen te woord gestaan in een individueel gesprek. Daarnaast is er in de loop van het jaar nog eens door Eddy gecheckt of de integratie goed verliep.
 3. Organisatie van ontmoetingen tussen de verschillende secties en de nieuwe leden.
 4. Het begeleiden van de nieuwe leden door de “players assistenten”.

Al met al hebben deze acties ertoe geleidt dat we dit jaar bij de nieuwkomers slechts een “drop-out” kennen van 10%. Dit is een resultaat waar we als club zeer trots op mogen zijn, en het bewijst nogmaals dat de Brussels Drohme Golf Club en warme club is waar iedereen welkom is.


 

Shop

«Wie zegt nieuw seizoen zegt nieuwe collectie!! »

Al de nieuwigheden zijn verkrijgbaar in de Golfshop.

 Wat vindt u van onze nieuwe clubkleuren? De nieuwe tenues zijn verkrijgbaar in de golfshop…

• Pull FJ : 80€
• Polo Exclusive Limited BDGC : 35€
• Ceinture SKIMP couleur BDGC : 25€
Alle nieuwe modellen van Callaway, Ping en Titleist kunt u testen bij ons in de golfshop en indien u een fitting wenst dan kunt u contact opnemen met Basile via shop@bdgc.be


Samenwerking met Mix

The Mix is een uitzonderlijke fitnessruimte met groepslessen, 2 zwembaden, een wellnessruimte en behandelingen. Ontdek het hier MIX

Als partner kunnen BDGC-leden genieten van een voortoegang tot de lidmaatschappen met speciale voorwaarden:

 • verlaagde prijs (169€/maand in plaats van 199€/maand)
 • geen inschrijvingskosten;
 • in te schrijven vóór 28 februari.

Gebruik de code MIXBDGC op de pagina MIX membership om toegang te krijgen tot de lidmaatschappen.

De Mix opent op 16 juni.