Beste Wensen 2021!

Geachte lid,

Het einde van het jaar 2021 is bijna in zicht. Een jaar waar we hoopten dat de corona problemen voorbij waren, maar de impact van het virus en haar varianten nog steeds groot was. Welliswaar hebben we nagegoeg alle dagen kunnen golfen, maar helaas ging de horeca pas in juni weer open. Ook waren prijsuitreikingen en gezellige samenkomsten pas rond deze tijd mogelijk. Een gevolg hiervan was natuurlijk het niet doorgaan van de meeste competities van de interclubs.

Maar ik ga er liever vanuit dat een glas half vol is in plaats van half leeg. We kunnen immers zoveel positieve punten benoemen. De deelname aan de wedstrijden was weer hartverwarmend en de Ryder Cup en Zinnekens Cup waren een groot succes. Alle secties en hun verantwoordelijken hebben ook dit jaar weer een uitstekend programma voor u opgesteld en uitgevoerd. Hierbij moeten we vooral ook niet de examencommissie vergeten, die ervoor zorgen dat er steeds weer nieuwe leden aan de wedstrijden kunnen deelnemen.

Ik wil ik via deze weg ook alle andere Players Assistenten bedanken die ons in weer en wind hebben geholpen met de ontvangst en begeleiding van de spelers en bezoekers van de club. Zij waren in totaal met liefst 18 personen !

En wat te denken van onze trainers die nagenoeg elke woensdag, zaterdag en zondag bezig zijn geweest met onze jeugd. Maar liefst 130 kinderen hebben dit jaar het jeugdprogramma gevolgd en dit onder leiding van 5 trainers en onze golfacademie. Van deze 130 kinderen hebben zij voor het volgend jaar 25 jeugdspelers geselecteerd die gaan beginnen aan een nog intensiever programma. Voor het jaar 2022 zijn er inmiddels alweer 140 kinderen ingeschreven. Deze zullen onder leiding van de golfschool met zijn 9 leraren en trainers ervoor zorg dragen dat de kinderen met veel plezier en enthousiasme het spel leren.

2021 was ook het jaar van extreme weersomstandigheden. Begin mei waren de temperaturen rond het vriespunt, en tijdens de maand juli gigantische hoeveelheden regenwater. Hoeveelheden die we in de geschiedenis nog nooit hebben meegemaakt. Helaas dienen we te constateren dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar worden. Dit maakt het goed onderhouden van een golfbaan natuurlijk ook steeds moeilijker.

Voor onze greenkeepers dus een moeilijke maar geen onmogelijke taak. In 2021 hebben onze greenkeepers meer operaties gedaan als alle jaren voorheen, hierbij geholpen door derde partijen voor de grote operaties, zoals beluchten, doorzaaien en bezanden. Nieuwe machines zijn aangeschafd en tevens is de gehele beregeningsinstallatie verbeterd, zodat we nog beter de vochtigheid van de greens kunnen regelen. Ik geef toe dat de resultaten vanaf september niet goed zijn, maar wij hebben alle hoop dat dit in het jaar 2022 beter zal zijn. Wij zullen in ieder geval alle mogelijke middelen en diensten aanwenden.

2021 is ook het jaar geweest waar we zijn begonnen met de tevredenheidsonderzoeken. 40% van de leden hebben dit onderzoek ingevuld, hiervoor nogmaals mijn dank. Met een gemiddeld cijfer van 7 op 10, zijn we niet geheel ontevreden, maar wij streven natuurlijk naar een hoger gemiddelde in 2022. Zoals aangekondigd zullen we in 2022 gaan werken aan alle punten, maar onze prioriteit ligt bij de kleedkamers, de bunkers, de greens en daarnaast bij het integreren van nieuwe leden. De budgetten om de werkzaamheden aan de kleedkamers te doen zijn goedgekeurd en wij zullen dus deze werkzaamheden zo snel als mogelijk gaan doen, wij houden u hiervan op de hoogte.

In paralel met de investeringen zullen wij, alle medewerkers van de Brussels Drohme Golf Club, het restaurant en de golfschool er alles aan doen om u ook weer in het jaar 2022 een goede service te verlenen

Rest mij nog om namens al mijn collega’s u allen prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig uiteinde van het jaar 2021.

 

Pim Bust, Directeur BDGC