Babbel@Droh!me

Archives for the Category: Newsletter 4 – Avril 2016

logo Droh!me

 

Chers membres,

Ce 21 mars, l’équipe Droh!me a organisé une soirée d’information sur le projet DROH!ME Melting Park dans les chapiteaux à l’arrière de la grande tribune.

Cette séance Babbel@Droh!me était destinée à informer les membres du golf, les riverains et toutes personnes intéressées par le projet, quant à la procédure de demande de permis. L’objectif était également de recueillir les remarques et questions quant au projet. La soirée a eu un grand succès : près de 150 personnes, dont un certain nombre de membres du golf, ont assisté aux présentations de la Région, des architectes et de l’équipe Droh!me.

Dans la poursuite de processus, Droh!me programme trois rencontres sur différentes thématiques soulevées par les participants à la soirée : mobilité, environnement et programmation des activités. Ces rencontres se dérouleront entre juin et novembre. Les dates vous seront communiquées prochainement. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à y participer !

Les chapiteaux quitteront le site fin avril et laisseront la place à la Terrasse de l’Hippodrome qui animera les lieux jusqu’au 21 juillet.

N’hésitez pas à profiter des animations de ce magnifique espace de détente et de restauration pendant les beaux jours printaniers qui s’annoncent.

 

A très bientôt donc pour la suite !

Michel Culot

——————————————————————————————

Geacht lid,

Op 21 maart jongsleden, heeft het team van Droh!me een informatieavond verzorgt met als thema het project DROH!ME Melting Park. Deze avond vond plaats in de tenten achter de grote tribune.

Deze seance, met de naam Babbel@Droh!me, had als doel om informatie te verschaffen aan de leden van de golfbaan, de bewoners in de omgeving en andere geïnteresseerden, over bijvoorbeeld de procedures voor het aanvragen van de vergunningen. Het doel was tevens om de vragen en opmerkingen van de bezoekers te verzamelen, aangaande het project. De avond was een groot succes: ongeveer 150 mensen, waaronder ook leden van de golfbaan, hebben geluisterd en gekeken naar de presentaties van het Gewest, de architecten en het team van Droh!me.

In het vervolg heeft Droh!me drie ontmoetingen gepland om over verschillende thema’s te discuteren, die door de bezoekers als belangrijk werden geacht: mobiliteit, omgeving en de planning van activiteiten. Deze ontmoetingen zullen tussen juni en november plaatsvinden. Wij zullen de precieze data binnenkort communiceren. U bent uiteraard van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten.

De tenten achter de tribune zullen eind april afgebroken worden en plaatsmaken voor het Terras van de Hippodroom, die te bezoeken is tot 21 juli. Twijfel niet om dit terras te bezoeken en te genieten van verschillende animaties en een schitterend uitzicht op de gerenoveerde tribune.

Ik wens u allen een fantastisch golfseizoen toe.

 

Met sportieve groet,

Michel Culot

 

bustpim

 

Cher Membre,

Nous sommes au début de la saison. Une belle saison prometteuse à condition que les Dieux de la météo soient de notre côté ! L’hiver passé, l’équipe de greenkeeping n’a pas chômé. Comme vous l’avez remarqué, les arbres malades ont été abattus et remplacé par 35 jeunes hêtres. Nous avons encore érigé un nouveau départ au 7, et sommes occupé avec ceux des 2 et 4. Comme en 2015, nous avons aéré et sablé tous les fairways, employant pour se faire plus de 300 tonnes de sable ! Entre temps, les greens ont également été sablés et nous les retrouverons en top conditions d’ici quelques semaines. Afin qu’ils le restent longtemps, je vous rappellerai à nouveau de ne pas oublier de réparer vos marques de pitches sur les greens.

Un autre gros changement a été la réunion du shop et du secrétariat sous le même toit. Je suis très heureux de vos réactions positives et constate avec plaisir la bonne collaboration entre les deux équipes. Vous aurez remarqué que l’assortiment s’est élargi sensiblement et, si ce n’est pas encore le cas, je vous invite à nous rendre une petite visite pour le constater. Les Membres du BDGC bénéficieront d’une promotion de fidélité qui fonctionne de la manière suivante : Tous leurs achats seront comptabilisés et totalisés en date du 1er novembre, à l’exception des articles en promotion. Un bon d’achat valable pendant le mois de décembre, équivalent à 10% de ce total, leur sera envoyé en novembre. Sympa pour les cadeaux de fin d’année !

L’équipe de nos pros a bien travaillé aussi cet hiver ! Plusieurs d’entre eux ont suivi des formations intensives afin d’utiliser les méthodes les plus à jour pour former leurs élèves. De plus, en collaboration avec le comité sportif, ils ont mis au point la nouvelle procédure d’obtention du brevet. Je profite de cette occasion pour les remercier pour l’ensemble de leur travail et vous invite à prendre rapidement une leçon afin de profiter de ces nouvelles technologies.

Je remercie également tout spécialement nos sponsors pour la saison. Nous en comptons à ce jour déjà 18 pour les compétitions de we, et nous attendons encore confirmation de deux sponsors supplémentaires. A côté de ceux-ci,  nous avons également les nombreux sponsors des sections Seniors, Men et Ladies. Je tiens aussi à les remercier pour les nombreux et beaux prix qu’ils nous offrent à nouveau cette année.

Finalement, last but not least, je tiens à remercier tous nos volontaires. Sans eux et le travail qu’ils accomplissent, il nous serait impossible de mener à bien une belle saison 2016. De plus, vous l’avez sans doute lu il y a peu, nous sommes encore à la recherche de bénévoles supplémentaires qui officieraient en tant que « Marshalls ». Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à me contacter.

Je conclurai en vous souhaitant une saison golfique fantastique et une excellente santé !

Pim Bust, Manager BDGC

————————————————————

Geacht lid,

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. En het beloofd een prachtig seizoen te worden, zeker als de weergoden ons dit jaar een handje helpen. De afgelopen winter hebben de heren van het greenkeepers-team niet stilgezeten. Zoals u heeft gemerkt zijn de zieke bomen verwijderd en hebben zij hiervoor in de plaats maar liefst 35 nieuwe beuken gepland. Daarnaast is er een nieuwe afslagplaats op hole aangelegd en zijn wij nog bezig met de afslagplaatsen van hole 2 en 4.  Net als in 2015, hebben zij ook weer alle fairways belucht en bezand, in totaal meer dan 300 ton. De greens zijn inmiddels ook weer belucht en binnen enkele weken zullen deze weer in topconditie zijn. Om dit zo te houden, wil ik u nogmaals vriendelijk vragen om uw pitchsmarks te herstellen.

Een andere grote verandering is het samenvoegen van de winkel en het secretariaat geweest. Ik ben zeer verheugd met de positieve reacties van de leden over deze verandering en tevens ben ik verheugd dat de samenwerking tussen de twee teams zeer goed verloopt. Zoals u heeft gemerkt hebben wij het assortiment flink uitgebreidt en ik nodig u dan ook graag uit om een bezoekje te wagen. Voor de leden van de Brussels Droh!me Golf Club hebben wij een klantenkaart in ons systeem ontworpen. Dit werkt als volgt: Al uw aankopen worden in het systeem bijgehouden. Op 1 november berekenen wij het totaal bedrag wat u heeft gespendeerd (produkten in de aanbieding worden niet meegerekend). Over dit bedrag krijgt u een waardebon van 10% die wij in november versturen. Deze bon kunt u gebruiken in de maand december, bijvoorbeeld voor uw kerstaankopen.

Ook het pro-team heeft niet stilgezeten deze winter. Velen van hen hebben intensieve trainingen gevolgd op het gebied van de nieuwste methodes om les te geven. Daarnaast hebben zij, samen met de comitee sportief en nieuwe manier geïmplanteerd om nieuwe golfers hun GVB te laten halen. Via deze weg wil ik nogmaals het pro-team bedanken voor hun werk en ik zou u adviseren om zeker eens een les te nemen met deze nieuwe technologiën.

Een appart woord van dank (op voorhand) voor onze verschillende sponsors voor dit seizoen. Wij hebben dit jaar maar liefst 18 sponsors voor de weekend competities en binnenkort verwachten wij er nog twee toe te kunnen voegen. Daarnaast zijn er ook de talloze sponsors voor de competities van de senioren, heren en dames. Ik ben hen zeer dankbaar voor de mooie prijzen die zij ook weer dit jaar tot onze beschikking stellen.

Last but not least, wil ik al de vrijwilligers bedanken. Zonder het werk van hen zou het onmogelijk om het jaar 2016 tot een succesvol jaar te maken. Zoals u misschien eerder gelezen hebt zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich nuttig willen maken als “marshall”. Mocht u geïnteresseerd zijn, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Tot slot wens ik u alle een fantastisch golfseizoen toe in goede gezondheid!

Pim Bust, Manager BDGC

 

capitaine-150x150

Bonjour à tous,

Le golf évolue…. Nos compétitions week-end aussi !!

Pour mieux répondre à vos demandes, le comité sportif a mis en place une compétition qualificative 9 trous et ce en accord avec la fédération !

Cette compétition se fera chaque samedi matin et sera ouverte dans un premier temps aux handicaps supérieurs à 26,5.

La remise des prix se fera le dimanche à 19h00 avec une table de prix offerte par le donateur du week-end

Après le vif succès 2015 et la bonne intégration de nos nouveaux membres, nous continuons chaque samedi en fin de journée la compétition 9 trous non qualificative pour les « Rabbit’s hcp 36 »

Et last but not least…. La compétition qualificative 18 trous ouverte au hcp de 0 à 35 se jouera dorénavant le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.

N’hésitez pas à vous rendre sur igolf pour vous inscrire aux différentes compétitions et je vous souhaite déjà une belle saison golfique 2016

———————————————————————-

Geachte lezer,

De golfsport evolueert….. en zo ook onze competities in het weekend.

Om nog beter aan uw wensen te voldoen, heeft de comité sportief een competitie 9 holes qualifying toegevoegd. Dit alles in overeenstemming en met het akkoord van de federatie.

Deze competitie zal elke zaterdagmorgen gehouden worden en zal in eerste instantie alleen toegankelijk zijn voor spelers met een handicap 26,5 of hoger. U kunt dus uw handicap verlagen door 9 holes te spelen. De prijsuitreiking zal gewoon plaatsvinden op de vertrouwelijke tijd, zondag om 19h00. De prijzen zullen aangeboden door de sponsor van dat betreffende weekend.

Na het grote succes van 2015 en de goede integratie van de nieuwe leden, zullen wij ook dit jaar elke zaterdag op het einde van de dag, de competitie non-qualifying voor “rabbits hcp36”.

En last but not least… de competitie qualifying 18 holes gereserveerd voor spellers met een handicap tussen de 0 en 35 zal gespeeld worden de zaterdagmiddag en op zondag de gehele dag.

Om u in te schrijven voor de verschillende competities nodig ik u uit, om u in te schrijven via I-Golf.

Ik wens u allen een zeer mooi golfseizoen 2016 toe.

Alain Henrion, Capitaine van de BDGC

Règles newsletter 4

 

Comment se dégager d’une obstruction inamovible ( filet de protection au trou 8, arbres avec tuteur, poubelles, billes de chemin de fer, etc…) 

Il y a interférence due à une obstruction inamovible lorsqu’une balle repose dans ou sur l’obstruction ou lorsque l’obstruction interfère avec le stance du joueur ou la zone de son mouvement intentionnel.

Un joueur peut se dégager sans pénalité d’une interférence due à une obstruction inamovible ( sauf dans les obstacles d’eau).

 

Dégagement :

Définir le point le plus proche de dégagement et dropper à moins d’une longueur de club de ce point

La balle peut être nettoyée lorsqu’elle est relevée selon cette Règle

 

Balle hors limite ou perdue :

Si votre balle est perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou hors limites, il n’y a que une seule solution !!

Vous devez jouer une autre balle de l’emplacement d’où le dernier coup a été joué, avec une pénalité d’un coup, c.à.d. coup et distance.

 

Vous avez droit à cinq minutes pour chercher une balle.

Passé ce délai, la balle est perdue. Si, après avoir joué un coup, vous pensez que votre balle risque d’être perdue en dehors d’un obstacle d’eau ou d’être hors limites, vous devriez jouer une “balle provisoire”.

Vous devez déclarer qu’il s’agit d’une balle provisoire et la jouer avant de partir en avant pour chercher la balle d’origine.

Si la balle d’origine est perdue (ailleurs que dans un obstacle d’eau) ou est hors limites, vous devez continuer avec la balle provisoire, moyennant une pénalité d’un coup. Si la balle d’origine est retrouvée dans les limites du terrain, vous devez continuer le jeu du trou avec cette balle et vous devez arrêter de jouer la balle provisoire.